wp.me
Domžale kot študijski primer spreminjanja rabe mestnega prostora - domžalec.si
Od 30. junija do 12. julija na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani poteka 9. mednarodna poletna šola mreže GeoRegNet. Člani mreže, ki omogoča izmenjavo študentov in učiteljev, so vsi univerzitetni oddelki za geografijo v Sloveniji. Letošnjo poletno šolo, ki je redna letna dejavnost mreže, je pripravil ljubljanski Oddelek za geografijo v okviru …