wp.me
Občinski svet Občine Domžale na konstitutivni seji, prisega župana Tonija Dragarja - domžalec.si
V sejni sobi Občine Domžale se je danes popoldan na konstitutivni seji sestal nov Občinski svet Občine Domžale, na kateri se je svet konstituiral s potrditvijo mandatov članov sveta in potrditvijo mandata župana. Na konstitutivni seji, ki jo je do nastopa funkcije novega župana vodila najstarejša svetnica Marija Doroteja Grmek, so najprej ugotovili število navzočih novoizvoljenih članov …