wp.me
Občina Domžale, mladim prijazna občina - domžalec.si
Inštitut za mladinsko politiko je Občini Domžale podelil certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od 2018 do 2022. Spomladi 2018 se je Občina Domžale prijavila na razpis za pridobitev omenjenega certifikata. V zadnjih letih je bilo namreč na področju mladih narejenih veliko pomembnih korakov. Najpomembnejši korak je župan Toni Dragar naredil že kmalu po nastopu novega mandata, …