wp.me
Nagradni natečaj - Prostorska ureditev Mladinca - domžalec.si
Društvo AIA – Mladinski center Mengeš razpisuje natečaj za prostorsko preureditev prostora mladinskega centra. Predmet projekta: Naloga je oblikovanje sten, preoblikovanje in razporeditev opreme ter ureditev kotičkov. Dostop do gradiva (obstoječe stanje, tloris in pogledi) je na spletni strani društva www.srce-me-povezuje.si/drustvo-aia/ in na FB Društvo Aia. Vabljeni vsi mladi, bodoči arhitekti…, da s svojimi idejami …