wp.me
Topraktaki Organik Maddeyi Daha Hızlı Ayrıştıran Keşif!
Araştırmacılar, toprağa glikoz ve bitki kalıntıları eklendiğinde organik madde ayrışma hızının iki katına çıktığını keşfetti.