wp.me
RANKOVIĆ: NE BIH DISAO BAŠ MNOGO DUBOKO | IZ GLAVE
Glavni zagadjivači, kada je Kragujevac u pitanju, su toplane, individualna ložišta i saobraćaj. I to tako traje godinama, ništa se menja.