wp.me
第三世多杰羌佛辦公室 (第五十一號公告)
現在很多人準備今年六月份到美國來,慶祝南無第三世多杰羌佛的佛誕,對於這件事,H.H.第三世多杰羌佛要辦公室特發…