wp.me
Shaikh Uthaymeen said: [أي إنسان يرمي المعتدلين بالإرجاء فإنه يميل إلى رأي الخوارج]–Another blow to the Haddaadiyyah!
Imaam Muhammad Ibn Saaleh Al-Uthaymeen (rahimahullaah) said: أي إنسان يرمي المعتدلين بالإرجاء فإنه يميل إلى رأي الخوارج Any person who accuses the upright (scholars) of Irjaa, then indeed he is inc…