wow365.nl
Azure AD authenticatie: cloud app versus lokale AD | WOW365
Wat als je eigen SaaS-apps biedt met Microsoft Azure AD authenticatie maar je eindklant met lokale, on-prem Active Directory wil authentiseren?