wovensouls.org
“Sarava Mangalam…” Happy New Year – Vikram Samvat 2071
A Sanskrit Shloka – a perfect prayer for an auspicious new year Vikram Samvat 2071