worldtodaybg.com
Гореща точка: Ескалация в Косово
Последната седмица на май се запомни от онези, които следят събитията в Европа като цяло с ескалцията в Косово. Сутринта на 28 май бойци от ROSU (полиция от специалните части на непризната републик…