worldtodaybg.com
Резултатите от EU половете поставя началото на голяма борба за европейското бъдеще
Завършването на изборите за Европейски парламент става началото на голяма борба за бъдещето на Европа Избори за Европейски парламент. Те бяха чакани също толкова колкото се страхуваха от тях. Преди…