worldtodaybg.com
Как се разкрива фарсът на ЕС
( Информационната война на Запада или „Крадецът вика дръжте крадеца“) Последните опити на специалните служби на ЕС, политиците и средствата за масова информация да намерят «руска следа»в навечериет…