worldtodaybg.com
Методи на миналото в опит да се унищожи бъдещето: САЩ отново заплашват световната сигурност
Да се унищожи бъдещето.. Системата на прецедентите основателно се вкорени в Съединените щати, не само в съдебната сфера, но и на политическата арена, която, за съжаление, не винаги има добър ефект …