worldtodaybg.com
«РАЗКОЛ» ЗА РАЗКОЛНИЦИТЕ: КАК ФИЛАРЕТ Е МОЖЕЛ ДА ОСТАНЕ БЕЗ КИЕВСКИЯ ПАТРИАРХАТ
Продължение на темата с разследването около Украинската Православна Църква Украинската разколническа църква на Киевския патриархат е можела да рухне на фона на вътрешните конфликти и постоянния нед…