worldtodaybg.com
Кейнсианският капитализъм и революцията през 1968 година
Първа част Следвоенните 30 години от развитието на капитализма са наричани от неговите идеолози “златен век”, век на преуспяване и безгрижен живот в “държавата на всеобщото благоденствие”. И макар …