worldtodaybg.com
Разграбената България, Търговията, 2 част
Търговията През първите няколко години след 1944 г. нараства опасността от възприемането на автархичен подход за развитието на българската икономика. На външната търговия се отделя твърде малко вни…