worldtodaybg.com
Откритие: Динозаврите били мезотермални животни
Това е особен вид живи същества, съхраняващи постоянна температура на тялото Динозаврите не са били нито топлокръвни, както съвременните млекопитаещи и птици, нито хладнокръвни, както влечугите и а…