worldtodaybg.com
САЩ спасяват света с „програма“ за международни безредици / The Wall Street Journal
В света цари безпорядък, който се засилва след отказа на САЩ от ролята си на защитник на световния ред. В тази връзка редакцията на The Wall Street Journal предлага своеобразна „програма&#822…