worldtodaybg.com
Анатомия на агресията – Бекерле разкрива нацистката същност на българската държава преди 1944-та година
Невероятно! Най-после на бял свят се появиха редица документи – общо 189 на брой, които променят и изясняват редица проблеми от съвременната българска история! Те случайно бяха открити в едно от ар…