worldtodaybg.com
Исландската революция – и защо я няма в новините
Една история за несекващата революция в Исландия, разказана по италианското радио, е ярък пример за това как нашите средства за масова информация ни информират за ставащото по света. През 2008 г. в…