worldmusic.org.rs
Zvuci nostalgije: Studija o starogradskoj muzici - Marija Dumnić Vilotijević
Zvuci nostalgije – istorija starogradske muzike u Srbiji, naučna je studija etnomuzikologa Marije Dumnić Vilotijević, koju je 2019. objavila Čigoja štampa.