worldmusic.org.rs
She Koyokh na festivalu Glatt & Verkehrt u Kremsu
Magazin Etnoumlje donosi prikaz koncerta londonske grupe She’Koyokh održanog 25. jula 2019. na festivalu „Glatt & Verkehrtˮ u Kremsu.