wordslessspoken781842219.blog
apostasia
written in response to the GoDogGo Cafe Tuesday Writing prompt