womaninred.cz
Bezbřehá
1,5 minuty čtení Přát si všechno, co jsi kdy zavrhl nebo jsi si v hloubi duše říkal, že si to nemůžeš dovolit nebo dokonce, že toho nejsi hoden, protože to je lež.