womaninred.cz
The Vow/Navždy spolu
„Slibuji, že tě budu milovat a chovat se k tobě vždy s něhou a trpělivostí, bez níž není lásky, promluvím, když bude třeba a budu mlčet, když budou slova zbytečná. Slibuji ti, že přetrpím tvůj sam…