womaninred.cz
Minulost, přítomnost, budoucnost
Zrovna se vracím do dětských let, když pročítám, co jsem psala, když mi bylo 15 let. Zamilované básničky, plné citů a smutku…