wokar.org
༧སྐྱབས་རྗེ་ཤིང་བཟའ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།
༄༅།།ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་ཤིང་བཟའ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་བོ་མཆོག་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་ཤིང་བྱ༼ ཕྱི་ལོ༡༨༢༥ ༽ལོར་ཤར་རྨ་རྒྱལ་སྦོམ་ར…