wokar.org
གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།
འཁོ་འདོན་པ་མཁན་པོ་སྐལ་བསྟན། དེ་ལྟ་ན་རང་གཞན་ངན་སོང་གི་ལམ་དུ་ཁྲིད་ཅིང་མི་བཟད་པའི་ལོག་ལྟའི་འདམ་དུ་ཚུད་པར་མཐོང་ནས། རྨོངས་རྒན་རང་ནས་ཀྱང་གླིང་རྗེའི་རྣམ་ཐར་མང་པོ་མཇལ་བའི་ཉམས་མྱོང་དང་། འདི་སྐབས་མཁ…