wokar.org
སྙན་ངག་གི་མཚན་མོར་སྙན་ངག་པ་གཉན་ལགས་ལ།
* བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གི་མཚན་མོར་སྙན་ངག་པ་གཉན་ལགས་ལ་བྲིས་པ། ___ཨ དོན་ཉི། ༼ཨ་རི༽ མཚན་མོ་འདི ཞི་བའི་རྟ་དམག་གི་དཔལ་འབར་སྒྲོན་པའི་དབྱངས་རྩོམ་ས་ཡིན དཔའ་བོའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རླུང་སྒོང་སའི་ས་ཁང་སྐྱ་བོ་ཡིན མཚན་མོ…