wokar.org
སྙིང་གི་ཐིག་ལེ།
སྨྱུག་མདའ། དབུས་ཀྱི་གཟིམ་ཆུང་སྐྱུར་བའི་མཚན་མོ་ལ།། ངྷ་ས་རི་བོའི་གསེབ་ཏུ་ཉི་ཐིག་འཐེན།། སྐྱ་ཟད་སྔོ་རྡུགས་འཚོ་བ་རྟུལ་ཕོད་ཀྱིས།། ས་ལྒང་མཐིལ་དུ་སྒོ་མོ་ཡངས་པར་ཕྱེས།། ཡར་ཀླུང་གཙང་བོས་ངུ་ཤུབ་བྱས་པ་དེ།། ཁྱེད…