wokar.org
སོབ་སོབ།
སྨྱུག་མདའ། ཆར་རླུང་འཇམ་པོ་དལ་གྱིས་ལྡང་བ་ཡིས།། འཚོ་བ་ཞིག་གི་དྲི་བསུང་འཐུལ་པར་བྱས།། སེམས་ཉིད་བསམ་གཏན་བདེ་བའི་སྒོམ་ཁང་དུ།། རྐུན་པོ་གང་གི་ཞགས་པས་དམ་དུ་བཅིངས།། མེ་ཏོག་རྒས་པའི་ཉམས་ཤ་བཏོད་པ་ན།། ཕྱི…