wojciechdydymusdydymski.wordpress.com
Ikea i inżynieria społeczna
Ikea i inżynieria społeczna Wstęp W momencie kiedy człowiek zaczyna ograniczać swe łaknienie i przestaje tolerować to, co sprzeczne z ludzką naturą wyższego rzędu, staje się moralnie i duchowo niez…