wojciechdydymusdydymski.wordpress.com
Czas rozproszenia medialnej mgły
Czar rozproszenia medialnej mgły ” Czar, to rzeczywistość, powstająca poprzez nieodpowiedzialne złączenie myśli, słowa i działania, narzuconego w formie atrakcyjnej idei, która staje się pows…