wms21.com
[บันเทิง] เมื่อเอาซีดี SKE48 ไปแจกข้างถนน ก่อนโดนหนุ่มจีบเพราะคิดว่าเป็นเคงคิวเซย์
เอาเอนทรี่หาสาระไม่ค่อยได้มาคั่นก่อน ช่วงนี้ใช้แรงงานสม…