wmeritum.com
Jest szansa na nowe leki dla pacjentów z nowotworami krwi
Polskie standardy leczenia nawrotowych i opornych postaci nowotworów krwi wciąż znacznie odbiegają od tych europejskich. Toczące się w resorcie zdrowia negocjacje dają jednak nadzieję na szybkie wp…