witte-administratie.nl
Uw partner werkt mee in uw onderneming
Als uw partner meewerkt in uw onderneming, stel dan de vraag hoe u moet omgaan met de beloning voor de arbeid. In feite zijn er drie mogelijkheden: Meewerkaftrek