wingkishimoto.blog
2018.12.30 懐石料理基礎班 食養篇
要將20個同學的課堂作品💕貼堂💕你們做出來的效果味道,媲美我們在食養料理師範料課程的同學們所做的一樣有層次❣️⋯⋯ 好感動⋯點解你地可以咁叻嘅。我要跟你們學返呢!😝#其實你哋做緊啲好傳統嘅和食 如果你哋返屋企做多一次、可唔可以再跟我分享呢❤️ ————— Menu 長芋羹 ごま酢 青菜 柚子醬油 蓮藕しんじょう 炊き合わせ 香菇玄米飯 汁 和菓子 年尾快到、相信大家有很多聚會、那就不如跟大家…