windofvelebit.com
Hrvatski dugi put 2019, „light verzija“
Hrvatski dugi put 2019, „light verzija“ Kako smo zakoračili u 2019 tu godinu vrijeme je da počnemo sa novim pripremama i planovima kako bi i ova 2019 ta bila obilježena novim hodačkim avanturama. N…