windofvelebit.com
Glavaš-Hrvace
20.7.2018 Glavaš-Hrvace Iako sam se probudio u 5 iz Glavaša sam krenuo tek oko 7 sati.. Išao sam nekim stazama između makija a djelomično sam koristio i staru Napoleonovu cestu koja je toliko ravna…