windofvelebit.com
17. Dan
17. Dan Dan sedamnaesti 12.8.2017 Subota Ukupno prijeđeno 33,5 km Probudio sam se između 6-7 sati iza Velike Barne. Nakon doručka krenuo sam preko Malog Grđevca prema Zrinski selu. Ova sela su spec…