windofvelebit.com
6. Dan
6. Dan Zmajevac – Kamenac – Kneževi Vinogradi Prijeđeno 24,5 km Iako je CLDT na samim počecima, već u prvim danima njegovog nastanka uvjerili smo se da ima karakteristike poznatog američkog PCT-a k…