windofvelebit.com
O Hrvatskom dugom putu
O Putu Hrvatski dugi put je preko 2000 kilometara dugačak turističko-planinarsko-avanturistički pješački put u nastanku koji će se protezati od Iloka na hrvatskom istoku, pa skroz do Prevlake na ju…