willyjoe.me
12 druer – for hell og lykke
“When in Rome, do as the romans do” eller “følg skikken der du er” som vi ville sagt på vårt eget, forsømte, språk. Her under en høyere sol, gjør også vi oss klare til å ski…