willyjoe.me
Ikke bare lett å være hund.
Spanjolene oppleves som jevnt over glade i sine hunder, selv om hundeholdet her fortoner seg nokså annerledes enn det vi er vant til i Norge. Enkelte hunder reker rundt på frilabb, og ser ut til å …