willyjoe.me
Dagens sitat:
“Det verste ved å bli eldre er at ens jevnaldrende er blitt så fryktelig gamle” (ukjent)