willyjoe.me
Dagens sitat. – Om journalistikk.
Noen ganger er sporten best på kulturdelen av Adressa: “Journalistene solet seg også bleke og feite i skyggen av Petter, som simpelthen er for stor til å la seg trykksverte ned i tabloidforma…