willyjoe.me
Trening og proteiner
NRK’s nettsider, Puls, setter fokus på hvor viktig det er med proteiner når man skal bygge opp muskler. “Veier du 75 kg, trenger du med andre ord omlag 75 g protein per dag gjennom kost…