willyandpenn.com
LAP illustratie
Deze tekening is gebaseerd op een schets die Erik maakte naar aanleiding van de Living Archives Project workshop tijdens de algemene vergadering van FWCC EMES in Bergen. Prachtig!