wiki.parsvds.com
آموزش تغییر پورت میکروتیک - پایگاه دانش پارس وی دی اس
با توجه به اینکه عمومی ترین روش اتصال و مدیریت سرور های میکروتیک اتصال از طریق وینباکس و وب میباشد ، پیشنهاد میشود به منظور افزایش امنیت در اتصال و جلوگیری در سوءاستفاده از سرور پورت های پیش فرض این اتصال تغییر داده شود. آموزش تغییر پورت های میکروتیک از طریق وینباکس به سرور …